+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület

113. Tisztújító Küldöttgyűlése

Az ülés időpontja: 2022. május 21. 11:00 óra

 

Határozatok

 

1-113/2022. (05.21.) számú határozat:

A Küldöttgyűlés elfogadja az OMBKE 2021. évről szóló közhasznúsági jelentését.

 

2-113/2022. (05.21.) számú határozat:

A Küldöttgyűlés elfogadja az OMBKE 2021. évről szóló számviteli beszámolóját és a mérleget.

 

3a-113/2022. (05.21.) számú határozat:

A Küldöttgyűlés elfogadja az Ellenőrző Bizottság jelentését az OMBKE 2021. évi tevékenységéről.

 

3b-113/2022. (05.21.) számú határozat:

A Küldöttgyűlés felkéri az Elnökséget, hogy a szakosztályokra vonatkozó éves költségtervek elkészítésének rendjét dolgozza ki és fogadja el legkésőbb 2022. október 31-ig.

 

4-113/2022. (05.21.) számú határozat:

A Küldöttgyűlés elfogadja az OMBKE 2022. évi gazdálkodásáról szóló tervet.

 

5-113/2022. (05.21.) számú határozat:

A Küldöttgyűlés elfogadja a BKL Bányászat és BKL Kőolaj és Földgáz szerkesztőbizottságok összevonásáról szóló előterjesztést, és a BKL Kőolaj és Földgáz beolvadását a BKL Bányászat lapba.

 

6-113/2022. (05.21.) számú határozat:

A Küldöttgyűlés elfogadja az „Év múzeuma” kitüntető cím alapításáról szóló előterjesztést.

 

7-113/2022. (05.21.) számú határozat:

A Küldöttgyűlés elfogadja az „Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület kiemelkedő támogatója” kitüntető cím alapításáról szóló előterjesztést.

 

A Küldöttgyűlés az összes határozatot egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el.