+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület

Felügyelőbizottság Ülése

Az ülés időpontja: 2022. december 21. 15:00 óra

 

 

FBH-5/2022. (12.21.) Határozat:

 

A Felügyelőbizottság egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és felkéri az Egyesület Igazgatóját Zelei Gábor urat, hogy számára Dr. Debreczeni Ákos FB elnök által megküldött FB Ügyrendet tegye közzé. A FB Ügyrendje 2022.12.21-től hatályos.