+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület

Felügyelőbizottság Ülése

Az ülés időpontja: 2022. október 18. 14:00 óra

 

 

FBH-3/2022. (10.18.) Határozat:

 

A Felügyelőbizottság egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül kéri, hogy az Ellenőrző Bizottság 2022. május 05-i az OMBKE 2021. évi gazdálkodásáról és a 2022 évi pénzügyi tervéről szóló jelentésében foglaltaknak megfelelően, „Az egyesület kiadásainak szerkezete az évek során jelentősen megváltozott. A jelenlegi pénzügyi terv az előző évekkel azonos formában készült, ami megkönnyíti az összehasonlítást, de már nem illeszkedik az Egyesület jelenlegi bevételi és kiadási szerkezetéhez. Javasoljuk a tervezéshez használt bevételi és kiadási sorok aktualizálását.” az OMBKE ügyvezetés módosítsa, aktualizálja a költségvetési táblázat sorait, és az összehasonlíthatóság érdekében a 2022-es pénzügyi adatokat konvertálja át az új formátumban.

 

 

FBH-4/2022. (10.18.) Határozat:

 

A Felügyelőbizottság egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül kéri a 2023-as tervezés pontosítása érdekében a 2022-es rendezvények kiadásainak és bevételeinek részletes, rendezvényekre lebontott bemutatását.

 

 

FBA-1/2022. (10.18.) Ajánlás:

 

A Felügyelőbizottság egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül ajánlja a vezetőségnek, hogy kérdezzék meg a nem fizető tagokat a döntésük okairól. Készüljön felmérés ezen okokról az egyesület munkájának jobbítása érdekében.