+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület

Felügyelőbizottság Ülése

Az ülés időpontja: 2022. június 29. 14:00 óra

 

 

FBH-1/2022. (06.29.) Határozat:

 

A Felügyelőbizottság egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül felkérte Zelei Gábor egyesületi igazgató urat, hogy a Felügyelőbizottság ügyrendjét Dr. Nagy Krisztina ügyvédnőnek szakmai ellenőrzés céljából megküldje. A Felügyelőbizottság Ügyrendje 2022.06.30-tól hatályos.

 

 

FBH-2/2022. (06.29.) Határozat:

 

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy 2022 évre két tervezett ülést határozott meg, szeptember és november hónapokra. A szeptemberi FB ülés fókusz területe az OMBKE első féléves pénzügyi kimutatása és a tagnyilvántartás. A novemberi FB ülés témája az első ¾ év pénzügyi kimutatása és a szakosztályok költségvetése.